Spis mindre skov – Spis mindre kød

Home / Madkultur / Spis mindre skov – Spis mindre kød

Vores kødforbrug rydder skov. Dyrkning af foder til danske husdyr, som for eksempel svin, er med til rydde store skovområder i bl.a. Latinamerika. Verdens Skove er en af mange, der anbefaler, at vi skærer ned på vores kødforbrug. Det er en enkel måde at hjælpe skoven på. Se mere på verdensskove.org

Planeten mister skov i et tempo, der svarer til otte fodboldbaner hvert tiende sekund, siger lederen af WWF Verdensnaturfonden, Carter Roberts.

Vores kødforbrug er en af de vigtigste årsager til skovrydning i bl.a. Latinamerika. Det er det, fordi skovene her frem for alt fældes for at gøre plads til græsarealer til kvægdrift og til sojamarker. Mens sojaen anvendes primært som foder til vores landbrugsdyr, ender kvæget som okse- eller kalvekød.

Sammen med palmeolie og trævarer er kvægdrift og soja blandt de fire største skovryddere på verdensplan.


En enkel måde at gøre en forskel: Spis mindre kød

Spørgsmål omkring fødevareproduktion, værdikæder og skovrydning er komplicerede og der er ikke nogen nemme svar på mange af dem. Men uanset, hvordan man ser på det, er én ting sikkert: Kødproduktion kræver meget mere plads end plantebaseret kost.

Landbrugsdyrene skal indtage store mængder afgrøder i deres livstid – hvad end dette er græs, soja eller andet. Dyrkningen af alt dette foder optager meget mere areal, end hvis man skulle dyrke afgrøder til “menneskefoder” svarende til den mængde mad, som disse dyr bliver til i sidste ende.

Det er disse store arealer, som der mangler plads til – og denne ekstra plads må nødvendigvis tages fra skoven og andre naturområder, når efterspørgslen på kød vokser.

Der er derfor en simpel måde at mindske presset på skovene: At reducere vores kødforbrug. Uanset hvor eller hvordan kødet produceres, så er kødproduktion i så stort et omfang som det foregår lige nu, ikke bæredygtigt – simpelthen fordi det kræver så meget plads.

 

Links

https://www.verdensskove.org/nyheder-newsdesk#/news/vores-koedforbrug-rydder-skov-i-latinamerika-183398

http://www.vegetarforening.dk

http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE2404493/rydning-af-verdens-skove-skal-stoppes-helt-i-2030/