2 + 2 = PLANT-BASED

Home / Madkultur / 2 + 2 = PLANT-BASED

Som Naomi Klein siger: “If you breathe air and drink water, you should worry about climate change.”

Vores nuværende forbrug har store negative konsekvenser for klimaforandringerne og vores planets økosystemer, som vi er afhængige af. Vi forbruger i øjeblikket som om vi havde flere planeter til rådighed.

At prioritere planteriget er et af de bedste skridt vi kan tage bl.a. når vi taler fødevarer. Det er bedst for vores helbred, miljø, vand, verdenshave, regnskove, biodiversitet, dyr, verdenssult, verdensfred, vores planet mm.

Vi skal passe godt på hinanden og moder jord – og lytte til hende, hvis menneskeheden skal overleve.

WHO anbefaler verden at gå mod en plantebaseret kost (vegansk) – eller min 95% fra planteriget.

Det stærkt voksende kødforbrug er en tikkende bombe under klimaet. Udslippet af drivhusgasser fra produktionen af kød og mælk fortsætter med at stige markant. Det underminerer indsatsen mod klimaforandringer med mere ekstremvejr og flere oversvømmelser til følge.

Situationen er et resultat af, at verdens kødforbrug er eksploderet i de seneste godt 50 år. Allerede i 2011 stod produktionen af kød og mælk for 18 procent af verdens udslip af drivhusgasser, viser den seneste opgørelse fra FN’s landbrugsorganisation, FAO.

Danmark er ifølge World Resources Institute (FAO) det land i verden, der spiser mest kød pr. indbygger.

Ifølge FAO ligger danskernes kødforbrug lige nu på 145,9 kilo om året. Dermed spiser vi væsentligt mere kød end amerikanerne (124,8 kg.) og englænderne (79,6 kg.), som ligger på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

Danskernes kødforbrug er rent faktisk øget med over 70 procent siden 1980, hvorimod svenskernes kødforbrug kun er steget med 15,8 pct. i samme periode. Det betyder, at vi nu spiser 70 kg kød mere om året per person end vores svenske naboer.

Klimakonsekvenserne er uoverskuelige, hvis ikke vi ændrer kostvaner mod en plantebaseret kost. Tallene og skemaerne i kilderne nedenfor taler for sig selv.

2 + 2 = PLANT-BASED

Se mere på:

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8199344/Alternativet-Vores-k%C3%B8dforbrug-skader-vores-sundhed-og-milj%C3%B8et/

http://politiken.dk/debat/kroniken/premium/ECE2920514/der-skal-mindre-koed-paa-den-politiske-menu/

https://ing.dk/artikel/staerkt-voksende-kodforbrug-er-en-tikkende-bombe-under-klimaet-183319

http://www.wri.org/blog/2016/04/how-i-tweaked-my-diet-cut-its-environmental-footprint-half